Аралды ғарыштан зерттеу өңірдің экологиялық және экономикалық ахуалын нақтылайды

Арал теңізін экологиялық тұрғыдан сауықтырып, экономикасын дамыту жанданып келеді. Цифрландыру және ғарыштық технологияларды пайдалану Арал өңірінің экологиясы үшін аса маңызды екенін негізге алатын болсақ, бүгінде бұл бағыттағы жобалар біртіндеп нәтижесін бере бастады.

2019_04_16_aral
Арал өңірі экологиясы мен теңіз­дің қазіргі жағдайы жайлы ақпарат жинақтап, мониторинг жасау үшін ғарыш спутниктерінің көмегі зор. Спут­никтер өте дәлдікпен түсірілген суреттер арқылы Арал өңірін­дегі табиғат құбылыстары мен эколо­гия­лық жағдайды айқындап, баян­дап береді. Осының негізінде өңірде болып жатқан табиғат құбылыстарын зерттеуге, яғни теңіз аумағы ше­ка­­­ра­сы­ның өзгеруі, су мен орман ре­сурстарының жағдайы мен аума­ғы, шөл мен шөлейттердің орналасуы, құм мен тұз борандарының қа­лып­тасуы, таралуы және басқа да көр­сеткіштер бо­йынша мониторинг жа­сап, ақпарат дайындауға мүм­кіндік мол.

Цифрландыру үдерісінде де спут­­­никтік технологиялардың рөлі жо­ғары. Цифрлы даму, қорғаныс және аэ­роғарыш өнер­кәсібі министрлігі құ­ры­лымының өзгеруі елімізде спут­­­­никтік жүйелер мен байланыс­­­тар­­дың дамуына, ел аумағын түгел дер­­лік телебайланыс­тармен қам­туға мүм­кіндік туғызды. Қа­зір­гі кезде кос­монавтиканың ғылы­ми-­техника­лық өр­кендеудегі алға сүй­реуші күш екені анық.

Халықаралық Аралды құтқару қоғамдық қорының атқарушы дирек­ция­сы қазіргі кезде «Қазақстан Ға­рыш Сапары» ҰК акционерлік қоға­мы­мен ынтымақтастық туралы меморан­дум­ға қол қоюға мүдделі. Арал дағ­да­ры­сы­ның ғаламдық деңгейіне қатысты тағы бір маңызды іс-шара биыл сәуір айында Бай­қоңыр қаласында «Арал теңізі және ғарыш» дөңгелек үстелі аясында жос­­парланған. Оған Қазақстан мен Ресейдің ғарышкерлері, сарапшылар, дипломатиялық миссиялар өкілдері қатысады. 

Арал теңізін құтқару мақсатында Орталық Азия мемлекеттерінің басшы­лары 1993 жылы Халықаралық Аралды құт­қару қорын (ХАҚҚ) құрғаны бел­гілі. Міне, осы уақыттан бергі ара­лық­та ХАҚҚ шеңберінде Орталық Азия елдері Арал теңізі бассейні мем­­лекеттеріне көмек көрсетуде АТББ-1,2,3 бағдарламаларын іске асырды. Қазіргі кезде төртінші жоба әзірленуде. Бағдарламалар су ресурс­тарын кешенді пайдалану, экология және әлеуметтік-экономикалық өркендеуді мақсат етеді. 

ХАҚҚ атқарушы дирекциясының әлеуметтік-экономикалық мәселелері департаментінің басшысы Досжан Нұрбатыровтың айтуынша, Арал теңі­­зін құтқаруда Қазақстанның  Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев­тың бастамасымен «Сырда­рия өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақ­тап қалу (САРАТС)» жобасының, сондай-ақ Кіші Аралды қайта қалпына кел­тіру бағытындағы жобалардың жүзеге асуының нәтижесінде аймақта эко­логиялық, әлеуметтік жағдайлар жақ­сарды. Жұртшылықтың көшу үде­рісі тоқтап, тіршілік жандана бастады.

Бүгінде өңірде балық аулау, өңдеу саласы жақсы дамып келеді. Аталған жоба нәтижесінде Еуроодаққа жылына 8 мың тоннадан астам балық өнімі экспортталады. ХАҚҚ жоспарында заманауи технологиялар енгізуге байланысты балық өнімдерінің экс­порттық қуатын екі есеге арттыру көзделіп отыр. 

Арал теңізінің құрғап қалған түбін кө­галдандыру жұмыстары 61 мың гек­тарда жүргізілген. Орманға зиян­сыз ауыл шаруашылығы түрлерін жүр­гізудің жаңа әдіс-тәсілдерін тексеру мақсатында жалпы аумағы 168 мың гек­тар болатын 20 көрсетілімдік учас­ке құрылған. Арал өңірінің қазақ­стандық бөлігінде 220 мыңнан астам халық тұратын 70-тен астам елді мекен сумен қамтамасыз етілген.

Соңғы кезде Солтүстік Арал те­ңізі суының деңгейі көтеріліп ке­леді. ХАҚҚ атқарушы дирекция­сы Солтүстік Арал теңізінің Көкарал бө­гетінде балық ресурстарын қорғау, санын арттыру және шығынын болдырмау мақсатында Халықаралық ынтымақтастық бойынша Герман қоғамымен (GIZ) бірлесіп маңызды жобаны жолға қойған. Жобаға сәйкес ірі балықтар мен шабақтардың бөгет­­тің жоғарғы бөлігінен төменгісі­не сырғып, ағып кетуін болдырмау мақ­сатында бөгеттің алдыңғы жа­­ғы­на балықты қорғайтын арнаулы қон­дырғы орнатылатын болады. Нәти­жесінде бірнеше миллиондаған ба­лық­­ты сақтап қалатын мүмкіндік туады.

Десек те, Арал өңіріндегі экожүйе­­лер­дің бұзылуы өңір табиғаты үшін әлі де өзекті. Өткен жылдың тамыз айында Түрікменстан қаласында өт­кен ХАҚҚ құрылтайшы – Мемлекет бас­шыларының ХII саммитінде Орта­лық Азия мемлекеттері басшылары Арал теңізі бассейнінде су ресурс­тары мен қор­шаған ортаны қорғау, бірлесе бас­қару және тиімді пайдалану бойын­ша шешімдерге мүдделі екенін мақұлдады. Саммит барысында Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ХАҚҚ ұйымдық құрылымын және құқықтық-келісімдік базасын жетіл­діру қажеттігіне назар аударды. Осы мәсе­лелер бойынша ұлттық және ха­лық­аралық сарапшылар жұмысы бас­талды. 

Сондай-ақ биыл Қы­зылор­да, Арал, Қазалы, Байқоңыр және Алматы қалаларында Арал теңізі күніне орай іс-шаралар ұйымдас­тырылып, жоғары деңгейде өтті. 
Қорыта айтқанда, Арал өңірінде іске асырылып жатқан бағдарламалар мен жобалардың барлығы халық тұр­мысын жақсартып, экологиялық, әлеу­меттік-экономикалық мәселелерді шешуге бағытталады. 
 
Источник: egemen.kz
 
2019.04.17
Поделиться/Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

В русле прагматичных решений

В Приаралье появились реальные возможности избавиться от экологических проблем.

163534 preview image

В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Елбасы

Нурсултан Назарбаев особое внимание уделил трагедии Аральского моря, назвав ситуацию примером крайне непрагматичного отношения к окружающей среде.

И действительно, катастрофическое усыхание Арала, акватория которого сократилась с 68,9 тыс. кв. км до 8,6 тыс. кв. км, – весьма яркий пример расточительности. Более того, огромная площадь обнажившегося морского дна стала источником токсичной солепылевой смеси, которая разносится ветрами уже и за пределы нашего континента. Объем живительной влаги в Аральском море сократился почти в 30 раз, спровоцировав и волну негативных климатических изменений.

Потеря четвертого по величине на планете внутриматерикового моря-озера обрела очертания экологической трагедии глобального масштаба, однако наибольший урон она принесла, конечно же, жителям низовья Сырдарьи, разрушив традиционный уклад жизни и вызвав множество проб­лем социально-экономического характера.

Солевые выносы и засушливый климат – лишь часть драматичес­ких итогов для биоэкологичес­кого комплекса края. Зарегулированность стока в верховье реки, нерациональное, если не сказать, варварское использование водных ресурсов привели к длинному циклу маловодья на главной водной артерии региона. В таких условиях, особенно в зимне-весений период паводка, когда река покрыта толщей льда, для водного потока создается высокий гидравлический режим: живительная влага под давлением выталкивается в слои почвы.

Пополняет грунтовые воды и обширный рисовый клин с магистральными каналами и разветв­ленной системой оросителей. Затем в теплые летние дни грунтовые воды «эффектом фитиля» вытягиваются на поверхность почвы вместе с ядовитыми калийными солями. Идет вторичное засоление земель.

По сведениям КазНИИ рисоводства, в Приаралье в той или иной степени все земли сельхозназначения оказались подвержены засолению и заболачиванию. По этой причине около 60 тыс. га элитных инженерно-спланированных рисовых плантаций вышли из севооборота.

В то же время, по мнению ученых КазНИИ рисоводства, несмотря на негативное влияние возделывания риса на экологию, производство этого злака безальтернативно для региона. При его выращивании происходит промывка полей, технология предполагает трехкратную смену живительной влаги в чеках. Это позволяет рассоливать почву, впоследствии в рисовых сево­оборотах можно сеять пшеницу или другие культуры.

Высокий уровень подпочвенных вод вблизи рисовых плантаций – тоже рукотворная проб­лема. Внедрение орошаемого земледелия в области началось в 60-х годах прошлого века, при этом ученые предполагали, что на полив злака потребуются огромные объемы влаги, а это соз­даст предпосылки для резкого подъема грунтовых вод.

Для решения этой проблемы была построена коллекторно-дренажная система, в которую, помимо сбросных коллекторов на полях, вошли открытые горизонтальные коллекторы Северный, Южный и Коксу, а также 189 глубинных высокопроизводительных водяных насосов – вертикальных дренажей.

Но уже вскоре прожорливые насосы, находившиеся на балансах совхозов и колхозов, были заброшены. Видимой пользы они не давали, а платить за их работоспособность и электроэнергию было накладно. Потом пришел черед и открытых коллекторов, из которых вода сбрасывалась в Аральское море. Без должного обслуживания они заилились и заросли. Уже во второй половине 80-х годов прошлого столетия вся система дренажа перестала выполнять свою функцию.

Последствия недальновидных действий дорого обошлись кызылординцам, превратив благодатный край в зону экологичес­кого кризиса. Соответствующий статус регион получил на заре независимости Казахстана, в 1992 году, вместе с принятием Закона «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Пpиаpалье», укрепившего веру жителей области в то, что молодое государство не оставит их наедине с суровыми вызовами.

Но и сами кызылординцы не сидели сложа руки, дважды пытались вернуть к жизни Малый Арал, самостоятельно строя Кокаральскую дамбу. Испытания штормами она не выдерживала, но когда по поручению Главы государства началась разработка уникального проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря» (РРССАМ), который Казахстан реализовал с привлечением займа Всемирного банка, полученный опыт пригодился.

При строительстве Кокаральской перемычки была предусмот­рена уже капитальная 300-мет­ровая дамба с 140-метровым пляжным откосом, а для поддержания уровня воды в руко­творном водоеме на безопасной отметке – водосбросное гидротехническое сооружение. И вот уже почти полтора десятилетия объект исправно выполняет свою задачу.

Подарил РРССАМ вторую жизнь многим озерам, сенокосам и самой главной поилице региона. Как отмечали специалисты Комитета водных ресурсов, существовал реальный риск того, что низкая пропускная способность русла Сырдарьи приведет к тому, что река перестанет впадать в Арал – потеряется в песках.

Масштабная работа по укреп­лению берегов, спрямлению русла, постройка новых гидротехнических сооружений почти в 2 раза увеличила пропускную способность реки в сложный паводковый период. В итоге значительные объемы воды стали пос­тупать в Малый Арал, который с опережением прогнозов заполнился до проектной отметки в 42 метра по Балтийской системе.

Водоем быстро вернул рыбопромысловое значение. Сейчас, по словам руководителя отдела рыбного хозяйства областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жалгаса Ахметова, в рыбной отрасли уже задействованы порядка 3 тыс. жителей региона, а государство ежегодно получает около 150 млн тенге только за вылов рыбы. Построе­но 8 рыбоперерабатывающих заводов, все они уже вошли в реестр поставщиков Евразийского экономического союза, 4 получили Еврокод.

Возводится девятый завод, в планах – открытие производства лодок и сетей. За последнюю пятилетку в Малом Арале почти в 2 раза выросла добыча рыбы, а экспорт рыбной продукции увеличился без малого десятикратно – с 391 тонны до 3,8 тыс тонн.

Продолжается работа в рамках РРССАМ и других программ, при этом, по сведениям сотрудников управления, для преодоления кризисных последствий усыхания Арала прорабатывается реализация 15 различных проектов, включая компоненты по дальнейшему расширению акватории казахстанской части Аральского моря и возрождению озерных систем. Активизирована и работа по посадке салофитовых растений на бывшем дне водоема, в том числе с привлечением средств иностранных правительств.

Решается и актуальная проб­лема высокого уровня грунтовых вод. По словам руководителя отдела водного хозяйства управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрата Жансултанулы, Минсельхозом уже проводилась реконструкция открытых коллекторов. Большие перспективы в восстановлении орошаемых земель сулит региону реализация второй и третьей фазы прог­раммы «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем», которая в том числе вернет на поля систему вертикального дренажа.

В рамках программы в области ведутся работы по реализации трех проектов по восстановлению 158 тыс. га пахотных угодий и введению в севооборот 29 тыс. га неиспользуемых земель. Кроме того, в Приаралье до 2028 года планируется увеличить площадь орошаемых земель с нынешних 240 тыс. га до 300 тыс. га.

Весомая поддержка государства создает реальные возможнос­ти для преодоления негативных последствий техногенной катастрофы. Пришло время добиваться более внушительных успехов в экологическом и социально-экономическом благополучии региона. 

АВТОР:
Юрий Ли, Кызылординская область
 
Источник: www.kazpravda.kz
 
2019.04.03
Поделиться/Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Спасем Арал командой

На базе спортивного клуба имени Тимура Сегизбаева в Алматы юные футболисты из нескольких регионов страны и Кыргызстана разыграли между собой Кубок Аральского моря

10 001
10 002

Организатором данных состязаний выступила исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала. Его директор Болат Бекнияз охотно согласился прокомментировать данные состязания:
– О проблемах Аральского моря знают многие, но не все. По этой причине наш фонд работает над программой улучшения условий жизни людей в этом регионе, прежде всего экологической обстановки, которая заставляет бить тревогу. Существует проект правительства и Всемирного банка по урегулированию воды в северной части Арала. Это позволило дать региону вторую жизнь. И вправду говорят, что человек – властелин природы. Если он захочет, горы свернет. На данный момент на казахстанской территории Аральского моря работают восемь перерабатывающих рыбных заводов. Часть продукции, выпускаемой на них, идет на экспорт. Есть другие успехи. Однако проблемы еще остаются. И чтобы о них знали, мы проводим различные мероприятия. Нынче по нашей инициативе организован этот детский международный турнир. Пригласили все республики Средней Азии, входящие в бассейн Аральского моря. Однако по различным причинам не прибыли узбекистанцы и юные футболисты Туркмении. Статус международного придали кыргызстанцы, которые были представлены двумя коллективами – «Дордой» и «Бешикташ». А из Кызылординской области прибыли спортсмены г. Аральска и ФК «Сырдарья». Другие коллективы были из Алматы и Алматинской области. Сначала матчи состоялись в двух подгруппах. Затем лучшие встретились между собой. Отмечу игру команд «Кайрат» и «Дордой». Они и разыграли между собой кубок. Переходящий почетный трофей выиграли алматинцы. На третьем месте команда спортклуба имени Тимура Сегизбаева, которая одолела в борьбе за бронзовые медали своих земляков из ФК «Джейран». Лучшими по номинациям стали вратарь Айдархан Райханов (ФК «Арал»), защитник Рауль Саитов, лучший игрок Нуртас Бескемпир (оба из СКТС). Лучшим нападающим признан Арсен Каримов («Кайрат»). Все номинанты награждены памятными подарками, дипломами и призами. Команды, занявшие призовые места, – медалями.
Победа победой, но выполнена главная миссия мероприятия. Дети и их родители, болельщики узнали о проблемах Аральского моря. О них говорилось на открытии и закрытии состязаний.
Хочу выразить большую благодарность директору клуба СКТС Уланбатыру Аяжанулы, тренеру этого клуба Жумабеку Сарсенбаеву, ветеранам казахстанского футбола Диасу Омарову, Берику Аргинбаеву, Виктору Каткову, Валерию Малыгину и многим другим, кто помогал нам провести этот замечательный турнир. Теперь мы решили сделать состязания традиционными. Вторые соревнования пройдут в следующем году в дни празднования Наурыза в Кызылорде.
Абай ИЛЬЯСОВ

Источник: vecher.kz

2019.04.02

Поделиться/Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Обеспечение безопасности, сохранения и развитие рыбных запасов Северного Приаралья. Развитие потенциала Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета

Обеспечение безопасности, сохранения и развитие рыбных запасов Северного Приаралья. Развитие потенциала Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета

46.103745

60.772693

1K4A5148а

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта

Обеспечение безопасности, сохранения и развитие рыбных запасов Северного Приаралья. Развитие потенциала Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета.

Обоснование проекта

Угроза дефицита воды и неэффективное управление водными ресурсами может стать основным препятствием для устойчивого экономического роста и социального развития как Арало-Сырдарьинского бассейна, так и в целом Казахстана.

В свою очередь, неэффективное управление водными ресурсами негативно отражается в развитии рыбной отрасли региона.

Бенефициары проекта

Акимат Кызылординской области,  сельхоз-товаропроизводители Аральского района.

Цели проекта

Обеспечение безопасности, сохранения и развитие рыбных запасов Северного Приаралья.

Усиление потенциала и активизация деятельности Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета (включая малые бассейновые советы) и т.д.

Задачи проекта

1. Разработать и установить эффективную рыбозащитную установку (РЗУ)  для водопропускного сооружения Кокаральской плотины с учетом необходимости эффективной защиты рыб и молоди, защищенное от воздействия ледового покрова и движения льдин.

2. Совершенствование управления водными ресурсами, повышение эффективности работы Бассейнового совета и советов малых бассейнов.

3. Усиление контроля и обеспечение прозрачности со стороны Арало-Сырдарьинского Бассейнового Совета (АС БС) в создании систем рыбозащиты

4. Медиа-поддержка проекта

Ожидаемые результаты проекта

1.      Разработанная и установленная рыбозащитная установка (РЗУ) максимально сократит скатывание рыб и молоди через водопропускное сооружение Кокаральской плотины, тем самым уменьшит ущерб рыбным запасам Приаралья.

2.      Регулярное проведение заседаний Бассейновых советов в соответствии с их планом работы.

3.      Обеспечены прозрачность и контроль действий по созданию рыбозащитного сооружения в северном Аральском море при участиях на заседаниях АСБС представителей других Бассейновых советов.

Обеспечен обмен опытом и повышен осведомленность членов Бассейнового совета о достижениях науки в области рационального использования природных ресурсов.

4.      Осуществление данного мероприятия будет способствовать как благополучному имиджевому эффекту для  GIZ и ИД МФСА в РК, так и повысит экологическую грамотность широких масс населения.  Созданные социальные сети смогут еще долгое время продолжать информационное освещение проектов ИД МФСА в РК и партнеров, а в последующем перерасти в платформы по предоставлению возможности к участию в реализации разносторонних экологических проектов.

 

Общая сумма проекта и вклады партнеров

150 377 000 тенге, в том числе:

Финансирование GIZ – 146 877 000 тенге

Вклад ИД МФСА в РК – 3 500 000 тенге

Срок реализации проекта

Декабрь 2018г. – Декабрь 2019г.

Партнеры

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК, Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

Менеджер проекта

Департамент социально-экономических вопросов (ДСЭВ)

 

Поделиться/Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •